środa, 12 listopada 2014

O blogu - o szkole.

Witam!

Na początek, kilka podstawowych informacji o szkole, o warunkach podjęcia nauki.

Szkoła rysunku i malarstwa Piotra Króla, mieści się w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 157, na 1 piętrze.  

Kontakt telefoniczny: 663 726 503
lub w trakcie zajęć: poniedziałek - piątek: 08:15 - 21:15 / sobota: 9 - 15 

e-mail: krolblue@gmail.com


Zajęcia odbywają się w grupach 5-7 osobowych. Dzięki temu każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb rozwojowych, jednocześnie mogąc porównywać efekty swojej pracy z osiągnięciami innych.

Metoda nauki w małej grupie o podobnych dążeniach i podobnych problemach do pokonania przynosi lepsze efekty niż tryb indywidualny, ponieważ poza wciąż możliwym indywidualnym przekazem nauczyciela dochodzi czynnik stymulującej rywalizacji oraz konfrontacji własnych decyzji twórczych z decyzjami kolegów.

Uczestnicy kursu dobierani są tak, aby pracowali z osobami  o podobnym stopniu zaawansowania i wspólnym celu. Kameralny charakter zajęć pozwala w komfortowych warunkach przygotować się do każdego egzaminu. Organizatorzy kursu zapewniają modela oraz wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne.


CENNIK / INFORMACJE O OFERCIE - KURSACH:
  
1) ABC DOBREGO RYSUNKU - kurs wstępny dla osób początkujących (I stopień).

Na tym kursie poznajemy podstawy dobrego rysunku. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem kreski, skalą walorową, konturem, konstrukcją,  kompozycją i nadawaniem rysunkowi przestrzeni.
Kurs jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia bardziej zaawansowanych studiów nad rysunkiem na kursach II i III stopnia.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny -  2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


2) KURS RYSUNKU II STOPNIA- kurs dla osób średnio zaawansowanych ( martwa natura ).

Kurs adresowany jest do osób, które poznały już podstawy rysunku. Na kursie omawiamy wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem martwych natur. Słuchacze doskonalą umiejętności niezbędne dla prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są zagadnienie związane z konstrukcją, rysunkiem linearnym, skalą walorową, kontrastem,  akcentami, fakturami, oddawaniem cech materiałów.
Kurs ten pozwoli na opanowanie w stopniu zaawansowanym rysowania martwych natur i jest doskonałym wstępem do zgłębiania zagadnień omawianych na kursie III stopnia

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


3) KURS RYSUNKU III STOPNIA - kurs dla osób średnio zaawansowanych ( model ).

Kurs adresowany jest do osób, które poznały już podstawy rysunku i zapoznały się z zagadnieniami prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są na nim wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem człowieka. Zajęcia odbywają się z udziałem modela.
Słuchacze poznają podstawy anatomii dla plastyków, uczą się rysować detale anatomiczne i całą postać.
Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z rysunku na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych. W ramach kursu przygotowujemy teczkę z rysunku na ASP.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 400 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 700 zł


4) MALARSTWO 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które pragną opanować sekrety malarstwa. Na zajęciach omawiana jest specyfika poszczególnych technik malarskich. Słuchacze zapoznają się z zasadami dobierania barw, uczą się stosować perspektywę barwną. W trakcie kursu nacisk kładziony jest na rozwijanie indywidualności każdego słuchacza. Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z malarstwa na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych. W ramach kursu przygotowujemy teczkę z malarstwa na ASP.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł
5) KURS RYSUNKU I MALARSTWA

Kurs przeznaczony jest dla osób które równolegle chcą uczyć się rysunku i malarstwa.

Możliwe są następujące opcje:

a) zajęcia z rysunku ( stopień I i II ) naprzemiennie z zajęciami z malarstwa ( w jednym tygodniu 3 godz rysunku w drugim tygodniu z malarstwa ) - ( łącznie 12 godz ) - cena 350 zł

b) zajęcia z rysunku ( stopień III - model ) naprzemiennie z zajęciami z malarstwa ( w jednym tygodniu 3 godz rysunku z udziałem modela w drugim tygodniu z malarstwa ) - ( łącznie 12 godz ) - cena 400 zł

c) kurs intensywny - dwa spotkania w tygodniu: rysunek ( 3 godz. ) +  malarstwo ( 3 godz ) - łącznie 24 godziny w miesiącu - cena 600 zł


6) KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA WZORNICTWO

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną zdać egzamin na kierunek Wzornictwo. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawidłowym rysowaniem martwych natur z akcentem na wzorowe oddawanie proporcji, relacji światłocieniowych, skali walorowej oraz charakteru poszczególnych materiałów. Dodatkowo szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z egzaminem na kompozycję wraz z prezentacją wzorcowych rozwiązań.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


 
7) KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Kurs dotyczy osób pragnących zdać na kierunek Architektura Wnętrz. Zajęcia rozpoczynają się od opanowania podstaw prawidłowego rysunku z natury. Następnie słuchacze uczą się wiernego oddawania cech materiałów, umiejętnego wykreślania perspektywy oraz rysowania zadanych tematów z wyobraźni.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łacznie 24 godz ) - cena 600 zł


 8) TRYB INDYWIDUALNY

Możliwy jest również indywidualny tok nauczania - osobiste lekcje oparte na relacji mistrz - uczeń
Nauka odbywa się w dowolnie ustalonym trybie - cena 100 zł za godzinę zajęćZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH LICZĄCYCH OD 5 DO 7 OSÓB.


Wpłat proszę dokonywać na numer konta :
PKO Bank Polski nr 34 1020 3408 0000 4102 0327 4537
podając w tytule przelewu : imię i nazwisko, nazwę wybranego kursu oraz tryb nauki


 STYPENDIA I RABATY:

Stypendia

Szkoła dbając o jak najwyższy poziom kształcenia i motywacji wśród słuchaczy funduje stypendia dla najlepszych swoich uczniów.
Najlepszy w danym miesiącu słuchacz w miesiącu kolejnym uczy się za darmo !!!
Ponadto przewiduje się przyznanie w każdym miesiącu 2 wyróżnień w wysokości 50 % opłaty miesięcznej.

Rabaty

Osoba, która przyprowadzi w danym miesiącu ze sobą :

a) nowego słuchacza w miesiącu następnym płaci tylko 75 % czesnego
b) 2 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 50 % czesnego
c) 3 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 25 % czesnego
d) 4 nowych słuchaczy w miesiącu następnym uczy się za darmo !!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz