niedziela, 15 lutego 2015

Wernisaż "Pod 5 aniołami" był bardzo, bardzo udany, gości tłum, poniżej kilka zdjęć: Wkrótce dodam kolejne zdjęcia...

piątek, 13 lutego 2015

W ostatnich tygodniach dużo się działo i nadal wiele dziać się będzie.

Najpierw sprawy aktualne: 

31. stycznia 2015 roku w Szkole zagościł ze swoimi pracami kolejny 
artysta - tym razem Paweł Tadeusz Galiński z Tczewa.

Poniżej link do zaktualizowanej, oficjalnej strony szkoły:

W czasie pobytu artysty, tuż obok Szkoły - w jednym z pokoi 
Hostelu Luna - powstał kolejny obraz Pawła Tadeusza Galińskiego:


***************************************************


Dziś wieczorem Szkoła Rysunku i Malarstwa zaprezentuje prace 
Piotra Króla i uczniów
Podczas wernisażu w restauracji Łódzkiej "Pod Pięcioma Aniołami" - godzina 19.00,

ZAPRASZAMY


**************************************************************


Wkrótce Hostel Luna stanie się zadziwiającym miejscem - jedynym w swoim rodzaju
hotelem pełnym sztuki na wysokim poziomie artystycznym.
Zdobiącym ściany muralom i freskom, towarzyszyć będzie projekt 
"drzwi do sztuki", o którym wkrótce napiszę więcej. 

Zmiany dotyczyć będą również funkcjonowania Szkoły, ale o tym napiszę
w kolejnych postach. 

Zapraszam do częstych odwiedzin - będzie się działo!


poniedziałek, 26 stycznia 2015

sobota, 3 stycznia 2015

W najbliższym czasie zamieszczę sporo informacji, aktualności, 
w tej chwili najważniejszą jest, iż na rok bieżący planowanych 
jest w siedzibie szkoły organizacja 10 wystaw malarstwa. 

Pięć terminów jest już zarezerwowanych, pierwsza wystawa
pod koniec stycznia ( więcej informacji wkrótce ).
W razie zainteresowania organizacją wystawy, proszę o kontakt na:

krolblue@gmail.com

  W ramach oferty, proszę o przesłanie CV i adresu strony / bloga 
miejsca w sieci, gdzie można obejrzeć wasze prace. 
Zastrzegam sobie możliwość wyboru zgłoszeń, zatem ich kolejność
nie jest istotna, acz aplikacje spływają, zatem nie należy zwlekać.

Wyniki - plan najbliższych wystaw - podam wkrótce.

.................................................

Poniżej kilka najnowszych zdjęć z zajęć: 
 


 Praca wre...
 Przykładowa martwa natura.
 Szersze ujęcie, a pod kompozycją...


 :) środa, 12 listopada 2014

O blogu - o szkole.

Witam!

Na początek, kilka podstawowych informacji o szkole, o warunkach podjęcia nauki.

Szkoła rysunku i malarstwa Piotra Króla, mieści się w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 157, na 1 piętrze.  

Kontakt telefoniczny: 663 726 503
lub w trakcie zajęć: poniedziałek - piątek: 08:15 - 21:15 / sobota: 9 - 15 

e-mail: krolblue@gmail.com


Zajęcia odbywają się w grupach 5-7 osobowych. Dzięki temu każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb rozwojowych, jednocześnie mogąc porównywać efekty swojej pracy z osiągnięciami innych.

Metoda nauki w małej grupie o podobnych dążeniach i podobnych problemach do pokonania przynosi lepsze efekty niż tryb indywidualny, ponieważ poza wciąż możliwym indywidualnym przekazem nauczyciela dochodzi czynnik stymulującej rywalizacji oraz konfrontacji własnych decyzji twórczych z decyzjami kolegów.

Uczestnicy kursu dobierani są tak, aby pracowali z osobami  o podobnym stopniu zaawansowania i wspólnym celu. Kameralny charakter zajęć pozwala w komfortowych warunkach przygotować się do każdego egzaminu. Organizatorzy kursu zapewniają modela oraz wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne.


CENNIK / INFORMACJE O OFERCIE - KURSACH:
  
1) ABC DOBREGO RYSUNKU - kurs wstępny dla osób początkujących (I stopień).

Na tym kursie poznajemy podstawy dobrego rysunku. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem kreski, skalą walorową, konturem, konstrukcją,  kompozycją i nadawaniem rysunkowi przestrzeni.
Kurs jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia bardziej zaawansowanych studiów nad rysunkiem na kursach II i III stopnia.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny -  2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


2) KURS RYSUNKU II STOPNIA- kurs dla osób średnio zaawansowanych ( martwa natura ).

Kurs adresowany jest do osób, które poznały już podstawy rysunku. Na kursie omawiamy wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem martwych natur. Słuchacze doskonalą umiejętności niezbędne dla prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są zagadnienie związane z konstrukcją, rysunkiem linearnym, skalą walorową, kontrastem,  akcentami, fakturami, oddawaniem cech materiałów.
Kurs ten pozwoli na opanowanie w stopniu zaawansowanym rysowania martwych natur i jest doskonałym wstępem do zgłębiania zagadnień omawianych na kursie III stopnia

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


3) KURS RYSUNKU III STOPNIA - kurs dla osób średnio zaawansowanych ( model ).

Kurs adresowany jest do osób, które poznały już podstawy rysunku i zapoznały się z zagadnieniami prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są na nim wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem człowieka. Zajęcia odbywają się z udziałem modela.
Słuchacze poznają podstawy anatomii dla plastyków, uczą się rysować detale anatomiczne i całą postać.
Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z rysunku na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych. W ramach kursu przygotowujemy teczkę z rysunku na ASP.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 400 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 700 zł


4) MALARSTWO 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które pragną opanować sekrety malarstwa. Na zajęciach omawiana jest specyfika poszczególnych technik malarskich. Słuchacze zapoznają się z zasadami dobierania barw, uczą się stosować perspektywę barwną. W trakcie kursu nacisk kładziony jest na rozwijanie indywidualności każdego słuchacza. Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z malarstwa na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych. W ramach kursu przygotowujemy teczkę z malarstwa na ASP.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł
5) KURS RYSUNKU I MALARSTWA

Kurs przeznaczony jest dla osób które równolegle chcą uczyć się rysunku i malarstwa.

Możliwe są następujące opcje:

a) zajęcia z rysunku ( stopień I i II ) naprzemiennie z zajęciami z malarstwa ( w jednym tygodniu 3 godz rysunku w drugim tygodniu z malarstwa ) - ( łącznie 12 godz ) - cena 350 zł

b) zajęcia z rysunku ( stopień III - model ) naprzemiennie z zajęciami z malarstwa ( w jednym tygodniu 3 godz rysunku z udziałem modela w drugim tygodniu z malarstwa ) - ( łącznie 12 godz ) - cena 400 zł

c) kurs intensywny - dwa spotkania w tygodniu: rysunek ( 3 godz. ) +  malarstwo ( 3 godz ) - łącznie 24 godziny w miesiącu - cena 600 zł


6) KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA WZORNICTWO

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną zdać egzamin na kierunek Wzornictwo. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawidłowym rysowaniem martwych natur z akcentem na wzorowe oddawanie proporcji, relacji światłocieniowych, skali walorowej oraz charakteru poszczególnych materiałów. Dodatkowo szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z egzaminem na kompozycję wraz z prezentacją wzorcowych rozwiązań.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łącznie 24 godz ) - cena 600 zł


 
7) KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Kurs dotyczy osób pragnących zdać na kierunek Architektura Wnętrz. Zajęcia rozpoczynają się od opanowania podstaw prawidłowego rysunku z natury. Następnie słuchacze uczą się wiernego oddawania cech materiałów, umiejętnego wykreślania perspektywy oraz rysowania zadanych tematów z wyobraźni.

Nauka odbywa się w 4 razy w miesiącu po 3 godz ( łącznie 12 godz ) - cena: 350 zł
Kurs intensywny - 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godz ( łacznie 24 godz ) - cena 600 zł


 8) TRYB INDYWIDUALNY

Możliwy jest również indywidualny tok nauczania - osobiste lekcje oparte na relacji mistrz - uczeń
Nauka odbywa się w dowolnie ustalonym trybie - cena 100 zł za godzinę zajęćZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH LICZĄCYCH OD 5 DO 7 OSÓB.


Wpłat proszę dokonywać na numer konta :
PKO Bank Polski nr 34 1020 3408 0000 4102 0327 4537
podając w tytule przelewu : imię i nazwisko, nazwę wybranego kursu oraz tryb nauki


 STYPENDIA I RABATY:

Stypendia

Szkoła dbając o jak najwyższy poziom kształcenia i motywacji wśród słuchaczy funduje stypendia dla najlepszych swoich uczniów.
Najlepszy w danym miesiącu słuchacz w miesiącu kolejnym uczy się za darmo !!!
Ponadto przewiduje się przyznanie w każdym miesiącu 2 wyróżnień w wysokości 50 % opłaty miesięcznej.

Rabaty

Osoba, która przyprowadzi w danym miesiącu ze sobą :

a) nowego słuchacza w miesiącu następnym płaci tylko 75 % czesnego
b) 2 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 50 % czesnego
c) 3 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 25 % czesnego
d) 4 nowych słuchaczy w miesiącu następnym uczy się za darmo !!!